Mensen
2002-2022

20 jaar
Mensen
Dominee Niels de Jong
Dominee Niels de Jong

Na 10 jaar terug bij een uitdeelpunt

Ik was er jaren niet geweest, maar pas was ik er weer eens. Op het uitdeelpunt van de Voedselbank waar ik jaren bij betrokken was. Ik moest op die dinsdagochtend even wat ophalen in die kerk. Terug op de plek waar ik jaren geleden – toen het vaste moment van de Voedselbank nog op vrijdag was – iedere week te vinden was. Dezelfde locatie, dezelfde lijsten, dezelfde kratten, dezelfde nood. In een van de betere wijken van de stad, straalde hier de armoede me tegemoet. 

Wachtende mensen op een voedselpakket. Ik kende het tafereel. En toch schrok ik er van. Blijkbaar was ik er toch niet meer aan gewend.
Ik zag een vertrouwd gezicht. Hij was druk als vrijwilliger. Het kan verkeren. Ca. 17 jaar geleden kwam hij er als klant bij dit uitdeelpunt ‘De Samaritaan’. Nu staat hij al jaren aan de andere kant van de tafel. Zijn situatie is gelukkig ten goede veranderd.

Ik zag nog een ander gezicht dat ik kende. Ook iemand die ik van 10 jaar geleden kende. Zijn naam schoot me niet meer te binnen. Type ruwe bolster, blanke pit. Ik weet dat hij succesvolle tijden in zijn leven gekend heeft. Zo’n man waar je eigenlijk nooit van verwacht dat ie bij de voedselbank komt. We groetten elkaar vluchtig. Ik meende de schaamte in zijn ogen te zien. Toch weer afhankelijk geworden van de Voedselbank… Of misschien een van zijn kinderen dit keer. Je weet soms niet voor wie iemand een pakket haalt.   

Het is een bijzonder geschikt uitdeelpunt, dacht ik toen ik wegliep. Het voordeel is namelijk dat je helemaal niet in het zicht staat. En dat is maar goed ook, want het is al vervelend genoeg dat je een pakket moet ophalen. Als je dan nog eens te kijk zou staan, zou dat het nog erger maken. Toch heeft dit voordeel ook een nadeel. De armoede blijft zo uit het zicht van iedereen. Je kunt zomaar denken dat niemand in jouw mooie wijk echte armoede kent. De drukte op een doordeweekse ochtend bij een kerk, laat echter zien dat de realiteit anders is.…

Het bestaan van de voedselbank laat het al 20 jaar zien dat veel mensen echte armoede kennen. Niemand gaat immers uit luxe in de rij bij een uitdeelpunt staan. En het is er in de Corona-tijd niet beter op geworden. Alleen al bij dit uitdeelpunt van ‘De Samaritaan’ was het aantal klanten verdubbeld...

Al 20 jaar Voedselbank in onze stad. Natuurlijk een zegen voor al die mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken. Maar het blijft een aanklacht aan onze samenleving als geheel.

Niels de Jong

Niels de Jong (1980) is dominee in Rotterdam. 10 jaar geleden schreef hij ’10 jaar Voedselbank’. Hij was toen werkzaam bij ‘De Samaritaan’ en in die hoedanigheid betrokken bij het uitdeelpunt aldaar. Inmiddels is hij betrokken bij een andere kerk (Noorderlicht Rotterdam).

Lees ook