ANBI-status

ANBI-status

Waarom moeilijk doen als het samen kan

NAAM INSTELLING                         

Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam (Voedselbank Rotterdam)

RSIN / Fiscaal nummer                             

812890541

Contactgegevens                           

Keileweg 65A

3029 BR Rotterdam

E-mail: directie@voedselbank.nl

DOELSTELLING                                     

Voedselbank Rotterdam is een stichting met de volgende doelstellingen:

 

BELEIDSPLAN

Voedselbank Rotterdam (VBR) is de oudste en grootste Voedselbank van Nederland. VBR steunt de armste mensen in de stadsregio en aangrenzende gebieden van Rotterdam van voedsel en gaat voedselverspilling tegen. Als regionaal distributiecentrum levert de Voedselbank Rotterdam daarnaast ook voedsel aan 35 Voedselbanken in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Naast het voedsel dat door de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland wordt geworven, werft de afdeling werving van Voedselbank Rotterdam regionaal geld en voedselbijdragen. Er wordt geen voedsel gekocht. Al het verkregen voedsel gaat naar de cliënten van de Voedselbank. Via 3 supermarkten en 3 uitdeelpunten in Rotterdam en 35 lokale Voedselbanken ontvangen ruim 22.000 mensen voedsel van ons.

Het bestuur beheert de gelden van de VBR en bepaalt de besteding. Jaarlijks wordt hiertoe een jaarplan en bijbehorende begroting opgesteld.         

HET BELONINGSBELEID                    

De vrijwilligers ontvangen alleen een tegemoetkoming in de reiskosten, overeenkomstig de fiscale wet- en regelgeving.

 

VERSLAG ACTIVITEITEN              

Zie het bestuursverslag in de jaarrekening.

 

Financiële verantwoording     

Zie de jaarrekening.

 

BANKREKENING                                

IBAN NL02 INGB 0006017573 t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam

 

VOORDEEL ANBI STATUS VOOR DONATEURS                                      

Ook bedrijven kunnen giften aftrekken. Klik hier voor meer informatie voor de aftrekbaarheid van

giften bij bedrijven. Je kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te

gaan: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/. Als je vervolgens in het veld

‘Instelling’ Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam of Voedselbank Rotterdam intikt en in

het veld ‘Vestigingsplaats’ Rotterdam, krijg je het resultaat.

 

Downloads

BESTUURSSAMENSTELLING 

Rob Boswinkel, Voorzitter van het Bestuur

Susan Vermunt, Bestuurslid met portefeuille Cliëntenadministratie en Supermarkten

Helma Beker-van Veen, Bestuurslid met portefeuille Voedsel-en Fondsenwerving, Marketing en Communicatie

John Hagendoorn, Penningmeester met portefeuille Financiën, ICT en Personeelszaken

Frits Coremans, Bestuurslid DistributieCentrum, Voedselwerving en Voedselveiligheid