Over ons

Over ons

Voedselbank, de bank die een bonus verdient.

Voedselbank Rotterdam is een stichting zonder winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers. We bieden mensen die het financieel slecht hebben een steuntje in de rug. Dit doen we in de vorm van een tijdelijk voedselpakket, welke ontzorgd. Met een volle maag kun je immers beter aan je toekomst werken. Daarnaast is Voedselbank Rotterdam een regionaal distributiecentrum. Via onze opslagruimte in het Keilehavengebied bevoorraden we 27 voedselbanken en 3 supermarkten in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het is onze ambitie om op korte termijn meer supermarkten in Rotterdam te openen.

Voedselbank Rotterdam is één van de 176 voedselbanken in Nederland. We zijn de grootste en de tevens de oudste. Er werken hier ruim 360 vrijwilligers die wekelijks 6300 huishoudens van  een voedselpakket voorzien. Dan heb je het over 80.000 kg voedsel! Goede voedingsmiddelen die anders zouden worden weggegooid.

WIE ZIJN WIJ?

Voedselbank Rotterdam is een stichting zonder winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ook ons bestuur wordt niet betaald. We zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en werken samen met de FEBA, de Europese koepelorganisatie waarbij voedselbanken uit ruim 20 Europese landen zijn aangesloten.

Conform de richtlijnen van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) maken we elk jaar een beleidsplan. Deze wordt ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Ook wordt jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Een externe accountant controleert deze.

WAT DOEN WIJ?

Voedselbank Rotterdam heeft drie functies. Met onze voedselpakketten steunen we de armste mensen in de stadsregio en aangrenzende gebieden. En als regionaal distributiecentrum voorzien wij andere voedselbanken van voedsel. Tot slot helpen deze activiteiten de verspilling van goed voedsel tegen  te gaan.

We kopen geen voedsel. Alle beschikbare voedingsmiddelen worden geworven door onze eigen afdeling werving en door de Nederlandse koepelorganisatie. Vervolgens verzamelen we alles, ongeveer 80.000 kg per week, in ons distributiecentrum. Dankzij vries- en koelcellen kunnen we hier ook versproducten tijdelijk opslaan. Volgende stap is de verdeling.

De voedingsmiddelen worden uitgepakt, omgepakt en gesorteerd. Een deel transporteren we naar andere voedselbanken in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De rest gaat naar onze Voedselbank supermarkten. Daar kunnen ruim 6300 Rotterdamse huishoudens wekelijks hun gratis voedselpakket zelf samenstellen.

Samen sterk. Zeker 360 vrijwilligers realiseren deze monsterklus. Daarnaast heeft Voedselbank Rotterdam de beschikking over vijf grote vrachtwagens en een aantal kleinere vrachtwagens en busjes.

WAAROM?

In Rotterdam is armoede een groot probleem. Dat betekent dat er veel Rotterdammers onder de inkomensgrens leven. Dan is het doen van verse boodschappen niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat iedereen moet kunnen eten.

Voedselbank Rotterdam biedt mensen die het financieel slecht hebben een duwtje in de rug. We helpen ze die moeilijke periode te overbruggen. Dit doen we in de vorm van een tijdelijk voedselpakket. Met een volle maag kun je immers beter aan je toekomst werken.

Daarnaast wil Voedselbank Rotterdam wat doen tegen voedselverspilling. Dagelijks worden grote en kleine partijen goed eten weggegooid. Zonde en slecht voor het milieu. Daarom streven wij naar een eerlijke verdeling van voedsel onder hen die het nodig hebben.

EEN KORTE GESCHIEDENIS

In 2002 startten Sjaak en Clara Sies de eerste voedselbank van Nederland. Het echtpaar zamelt voedsel in en deelt dat uit aan Rotterdammers die onvoldoende te eten hebben. Het initiatief slaat aan. Media pikken het op en verschillende organisaties bieden hulp en leveren voedsel. Als gevolg wordt de opslagruimte in Berkel en Rodenrijs al snel te klein. In 2004 verhuist Voedselbank Rotterdam daarom naar de Keilestraat.

Armoede blijkt een structureel probleem en de aanvragen voor voedselpakketten blijven stijgen. Er worden inkomenscriteria opgesteld en voortaan kunnen alleen hulpverleningsinstanties klanten aanmelden. De kredietcrisis in 2008 een de corona-pandemie in 2020 zijn de grootste boosdoeners. Naast de uitgifte van voedselpakketten opent Voedselbank Rotterdam in 2021 een supermarkt waar klanten zelf hun voedingsmiddelen kunnen uitzoeken. In 2022 wordt stilgestaan bij het twintigjarig jubileum.

2024

Voedselbank Rotterdam zit middenin een transitieproces: we gaan van uitdeelpunten naar 4 à 5 zelfbedieningswinkels, de zogenaamde Voedselbank supermarkten. Plekken waar cliënten wekelijks hun eigen voedselpakket kunnen samenstellen. Aan de hand van het huishouden ontvangen zij een kaart waarop staat hoeveel producten zij kunnen uitkiezen per categorie. Onze pilot supermarkt aan de Mathenesserweg is goed ontvangen. De tweede supermarkt is begin februari 2023 geopend op de Groene Hilledijk. De derde supermarkt in Crooswijk is in oktober open gegaan. Deze oplossing is humaner en leidt tot nog minder voedselverspilling.

De overgang van uitdeelpunt naar supermarkt gaat niet over een nacht ijs. Vertrouwde structuren veranderen. Onze vrijwilligers zetten zich in om cliënten daarbij te begeleiden. Samen ontwikkelen we oplossingen om iedereen van voedsel te voorzien. Want eten op tafel ontzorgd! En daar is de Voedselbank voor.

WAAR VIND JE ONS?

Zowel het hoofdkantoor als ons distributiecentrum vind je in het Keilehavengebied van Rotterdam. De  supermarkten liggen verspreid door de stad, op zuid, Spangen en Crooswijk. Zo is er altijd een locatie in de buurt waar de voedselpakketten afgehaald kunnen worden.