Wekelijks hebben wij behoefte aan onderstaande artikelen. Wilt u ons helpen? Maak dan svp hieruit een keuze.

boodschappenlijstje2

Contactgegevens

Hoofdkantoor:

Postadres:
Postbus 6639
3002 AP Rotterdam

Bezoekadres:
Keilestraat 7
(tevens afleveradres non-food)
3029 BP Rotterdam

T: 010 425 4358
F: 010 425 4368 (fax)
E: rotterdam@voedselbank.nl

Voor cliëntaanmelding,
volg de instructie.


Distributiecentrum:

Keilestraat 9
(tevens afleveradres food)
3029 BP Rotterdam

T: 06 151 89 731
E: dcrotterdam@voedselbank.nl

anbi logo klein

Welkom

kratten met inhoudMet deze website willen wij u op de hoogte stellen van de doelstelling en werkzaamheden van de Voedselbank Rotterdam. Kortweg komt onze doelstelling neer op: "Het met medewerking van voedselleveranciers en financiële ondersteuning van particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijfsleven het wekelijks kunnen verstrekken van een voedselpakket aan personen en gezinnen die door omstandigheden niet in voldoende mate kunnen voorzien in hun primaire voedselbehoeften".

Iedere week worden er zo’n 300 formulieren verwerkt, dit zijn nieuwe aanvragen, evaluaties en bewijsstukken die binnenstromen, want een voedselpakket krijg je niet zomaar. We volgen daarvoor richtlijnen die door alle voedselbanken in Nederland worden vastgesteld en gevolgd, deze richtlijnen zijn afgeleid van de bedragen die ook in de schuldhulpverlening worden gebruikt, want een voedselpakket is geen ‘extraatje’, maar broodnodig voor diegenen die het even niet redden
.

 


Een korte geschiedenis van de Voedselbank Rotterdam

De Voedselbank Rotterdam is in 1999 ontstaan uit een particulier initiatief van Sjaak en Clara Sies. Doelstelling is: "Het wekelijks verstrekken van een voedselpakket aan personen en gezinnen die door financiële omstandigheden niet zelfstandig in staat zijn in hun voedselbehoefte te voorzien".

Voor dit doel telt Nederland inmiddels zo’n 145 voedselbanken met daarboven 8 distributiecentra. Voor Rotterdam betreft dit ongeveer 3500 voedselpakketten die via 45 zogenaamde uitdeelpunten in Rotterdam e.o. worden gedistribueerd. Voor de gehele regio Rotterdam voorzien we in 7600 voedselpakketten, week in, week uit. Alle werkzaamheden worden uitsluitend verricht door vrijwilligers die zich onder meer bezighouden met voedsel- en fondsenverwerving wat nodig is om de organisatie draaiende te houden.

Vrijwilligers dragen wekelijks zorg voor het ophalen van voedsel bij voedselleveranciers, het samenstellen van de voedselpakketten, het zorgdragen voor de voedselveiligheid en de distributie over de verschillende uitdeelpunten. Ook Rotterdam kent binnen het werkgebied een aantal lokale voedselbanken, die zelf zorgdragen voor hun voedselverwerving. Daarnaast krijgen zij, voor zover zij niet binnen hun werkgebied voldoende voedsel kunnen verwerven, ook voedsel van het regionale distributiecentrum in Rotterdam. Wekelijks nog altijd zo'n 350.000 Kg.

Belangrijk !  Aanmelden Voedselbank

Voor het aanmelden als cliënt bij de Voedselbank, volg deze instructie. Meldt u niet zelf aan !Iedereen aan Tafel WEB