Transport over water

Transport over water

Met de platbodem naar Delfshaven

Zaterdag 1 juli arriveert een konvooi Westlandse schuiten in Delfshaven. De historische platbodems zijn volgeladen met kratjes groenten. Op de kade staat Voedselbank Rotterdam klaar om deze gift in ontvangst te nemen.

Het bijzondere groentetransport wordt georganiseerd door museum De Timmerwerf in De Lier en is de afsluiting van hun expositie ‘Transport over het Leewater’.  De feestelijkheden beginnen al vrijdag 30 juni. Want dan verzamelen de schuiten zich achter het museum. Het zeemanskoor ‘Onder Zeil’ treedt van 19.00 tot 21.00 uur op aan de overkant van De Lee. Geïnteresseerden kunnen komen luisteren en kijken bij Theehuis De Bongaard. Deze blijft tot 22.00 uur open en heeft die avond een speciaal schippersmenu op de kaart staan.

Kistjes groenten en fruit

Op zaterdagochtend 1 juli komt een oude trekker de kistjes met groenten brengen, afkomstig van tuinbouwbedrijven uit de omgeving. De schuiten worden geladen en varen vervolgens mét een accordeonist naar Delfshaven. Daar wachten de vrachtwagen van Voedselbank Rotterdam. Dit goede doel gaat de verse producten snel verdelen over haar cliënten. De schippers mogen die nacht in Delfshaven blijven liggen en varen zondagochtend 2 juli naar het Westland terug.

Transport over water

Het transport doet oude tijden herleven, vertelt Gerda Gunneweg van De Timmerwerf. “Toen het Westland nog niet ontsloten was, waren boeren en tuinders aangewezen op de waterwegen in de regio.” Vanuit De Lier voeren schippers met hun schuit naar allerlei bestemmingen, zoals de veiling in Westerlee, maar zeker ook naar steden als Rotterdam. Zouden ze anno 2023 de weg nog weten? Gunneweg weet zeker van wel en roept iedereen op dit spektakel bij te wonen.